Skip to content Skip to footer

Despre Noi

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Baia De Cris este o institutie publica de interes judetean cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului Judetean Hunedoara avand ca obiect de activitate asigurarea la nivel judetean a aplicarii politicilor si strategiilor de asistenta medico-sociala, prin acordarea de servicii de ingrijire, servicii medicale, precum si servicii sociale persoanelor varstnice cu nevoi medico-sociale din judetul Hunedoara.
U.A.M-S Baia de Cris este infiintata prin Hot. Consiliului Local Baia de Cris nr. 24/2003 „privind infiintarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Baia de Cris” si trecuta in subordinea Consiliului Judetean Hunedoara prin Hot. nr. 4/2005 „privind trecerea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Baia de Cris in responsabilitatea administrativa si financiara a Consiliului Judetean Hunedoara” in temeiul O.G. 70/2002 art.5 si 6 priving administrarea Unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, modificata si completata de O.G. nr. 78/2004.


Capacitatea unitatii este de 50 de locuri. Principalele categorii de persoane carora li se adreseaza serviciile unitatii sunt persoane varstnice, persoane cu afectiuni cronice care necesita permanent sau temporar supraveghere, asistare, ingrijire, tratament, si care, din cauza unor motive de natura econimica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa isi asigure nevoile sociale, sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrare sociala.

Sari la conținut